กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ไม่มีพิมพ์จ่าหน้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ไม่ต้องการชื่อผู้รับ - ผู้ส่ง เพราะลูกค้าสามารถใช้วิธีการ พิมพ์ป้ายชื่อผู้รับ - ผู้ส่ง แล้วนำมาแปะไว้บนกล่อง ทำให้มีความสะดวก ป้องกันความผิดพลาดจากการเขียนได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเขียนไม่ชัดเจน จากรหัสไปรษณีย์เลข 3 อาจมองเห็นเป็นเลข 8 ทำให้การส่งผิดพลาดไปถึงปลายทางคนละที่ ทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก

      เมื่อไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้รับ - ผู้ส่งลงบนกล่องไปรษณีย์ ทางบริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค จำกัด สามารถลดราคากล่องไปรษณีย์ชนิดนี้ลงมาได้อีก เป็นการช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าได้อีกทางหนึ่ง

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า ราคาถูก

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ 0กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ 0
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ 0+4กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ 0+4
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ กกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ก
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ก+6กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ก+6
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ขกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ข
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ข+7กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ข+7
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ คกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ค
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ค+9กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ค+9
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ งกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ง
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ง+11กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ง+11
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ จกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ จ
กล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ฉกล่องไปรษณีย์ ฝาชน แบบไม่มีจ่าหน้า เบอร์ ฉ