กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ไทย มีความแข็งแรงในการแพ็คสินค้า ราคาประหยัดกว่า สามารถรักษาสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี

กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว

กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ 0กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ 0
กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ กกล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ ก
กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ ขกล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ ข
กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ คกล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ ค
กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ งกล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ ง
กล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ จกล่องไปรษณีย์ ไดคัท สีขาว เบอร์ จ